Oferta dla Firm

c4 c4
We speak c4

PROCEDURA  REJESTRACJI I PRZYJMOWANIA PACJENTÓW  W  KLINIKACH  CENTRUM  UŚMIECHU  STOMATOLOGIA  W CZASIE EPIDEMII   KORONAWIRUSA ,  OBOWIĄZUJĄCA OD 4.05.2020 ROKU

 

 

 1. Poniższa procedura opisuje zasady rejestracji i przyjmowania Pacjentów w okresie trwania epidemii koronawirusa, ale dotyczy także osoby będącej opiekunem pacjenta niepełnoletniego lub niepełnosprawnego, wymagającego opieki innej osoby. Wszystkie zasady przyjmowania Pacjenta obowiązują  w takim samym stopniu  opiekuna. 

 

 1. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszanie się Pacjenta po terenie kliniki,  z uwagi na konieczność ograniczenia zgrupowania ludzi w poczekalni  oraz konieczności  wykonania dezynfekcji pozostałych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w innym gabinecie .

 

 1. Osoby nie stosujące się do obowiązujących standardów postępowania będą natychmiastowo wypraszane  z kliniki – z przymusem bezpośrednim włącznie -  nadto obciążane kosztami naruszenia zasad – do pełnej wysokości szkody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (np. zawinione: oczyszczenie całości kubatury budynku  kliniki, koszty odwołanych wizyt, koszty wynagrodzenia personelu kliniki itp.)  zgodnie z  przepisami Kodeksu Cywilnego  § 415 .

 

 1. Wywiad epidemiczny oraz inne oświadczenia są   składane w oparciu o niniejszą procedurę  pod rygorem odpowiedzialności karnej  ( Kodeks Karny  §165  punkt 1, §  161 punkt 2 )  i cywilnej  ( Kodeks Cywilny  § 415) .

 

 

 

 • REJESTRACJA  (RECEPCJA)

 

1. Rejestracja możliwa jest tylko telefonicznie lub e- mailowo.

 

Bardzo prosimy w przypadku braku możliwości odbioru połączenia w danym momencie o oddzwonienie lub kontakt  sms  w celu potwierdzenia możliwości odbycia wizyty.

 • klinika w Mławie   23  655 01 01
 • klinika  w Ostródzie  89  6 158 158

W przypadku braku kontaktu wizyta będzie przez nas anulowana.

 

2. W czasie rozmowy telefonicznej zostanie zebrany z Państwem wywiad epidemiczny.

Bardzo proszę o podawanie jedynie prawdziwych i pełnych informacji gdyż tylko to zapewni, że będziemy mogli pracować BEZPIECZNIE. Osoby z objawami chorobowymi COVID -19 , przebywające na kwarantannie czy w nadzorze epidemiologicznym nie będą przyjmowane lecz kierowane  do specjalnie  przygotowanych placówek  do przyjmowania Pacjentów z COVID-19.

 

3. Pacjent powinien na ustalony termin wizyty zgłosić się nie wcześniej niż 10 min wcześniej.

Prosimy o telefon do kliniki  (oczekiwanie w samochodzie lub przed wejściem do kliniki) , wtedy zostaniecie Państwo wprowadzeni do poczekalni. Prosimy o założenie maseczki.

Do kliniki może wejść tylko umówiony Pacjent, a w uzasadnionych  przypadkach tylko opiekun, tj. osoba która została zgłoszona w czasie rejestracji telefonicznej.

 

4. Ze względu na konieczność zachowania bezwzględnego reżimu epidemiologicznego Pacjent spóźniony o więcej niż 10 min nie będzie przyjęty już w wyznaczonym terminie.

Prosimy więc o punktualne przybycie ok. 10 min. przed wyznaczoną godziną.

 

5. W wiatrołapie prosimy o zdezynfekowanie  podeszwy obuwia na specjalnej macie dezynfekcyjnej. Tutaj też zostanie zmierzona temperatura,   a następnie prosimy o dezynfekcję rąk  (rękawiczek) w miejscu wskazanym przez naszego pracownika.

 

6. Konieczne jest pozostawienie okryć wierzchnich, torebek, teczek itp. w  miejscu wskazanym przez personel a najlepiej pozostawienie ich w domu lub  samochodzie. Za cenne przedmioty pozostawione w poczekalni  klinika nie ponosi odpowiedzialności.

 

7. Personel na recepcji poprosi Państwa o podpisanie dokumentów:

 

 1. wywiadu  epidemicznego z oświadczeniem o podaniu zgodnie z prawdą informacji pod groźbą odpowiedzialności karnej ( Kodeks Karny  §165  punkt 1, §  161 punkt 2 ) 
 2. świadomej zgody z oświadczeniem o zapoznaniu się i bezwzględnym zastosowania do  niniejszej procedury rejestracji i przyjmowania Pacjentów oraz zobowiązania do opłaty epidemicznej w wysokości 100 zł doliczanej do ceny wykonywanych zabiegów.
 3. inne dokumenty związane z procesem leczenia

 

Dokumenty te są dostępne na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Zostaną one u nas wydrukowane i przez Państwa podpisane.

Długopisy są wymieniane po każdym podpisaniu ankiety i dezynfekowane. Nie można używać własnego długopisu!

 

 • GABINET   I    WYKONYWANIE ZABIEGU

 

8. Przed wejściem do gabinetu prosimy o ponowną dezynfekcję rąk oraz założenie ochraniaczy na obuwie otrzymanego fartucha i czepka, w którym pozostają Państwo do czasu zakończenia zabiegu. Prosimy o nie zdejmowanie maseczki.

 

9. Prosimy o trzymanie rąk na fartuchu i niedotykanie rękoma urządzeń, klamek i innych powierzchni.

 

10. Na fotelu lekarz przeprowadzi z Państwem ponownie wywiad epidemiczny oraz wywiad związany bezpośrednio  z wizytą.  Dopiero za zgodą lekarza i zgodnie  z jego wskazówkami  będą mogli Państwo zdjąć maseczkę na czas wykonywania zabiegu. Oczy zostaną zabezpieczone okularami ochronnymi.

 

11. Przed zabiegiem konieczne jest przepłukanie jamy ustnej płynem dezynfekcyjnym  przez około 60 sekund.

 

12. Po zakończeniu zabiegu prosimy o  ponowne przepłukanie jamy ustnej, założenie maseczki zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz zdjęcie ochraniaczy na obuwie.  Asystentka pomoże  zdjąć fartuch, czepek i  okulary.

 

13. Do recepcji zostaną Państwo odprowadzeni przez asystentkę lub lekarza , koniecznie prosimy o ponowną dezynfekcję w miejscu wskazanym przez naszego pracownika.

 

                                        

 • ROLZICZENIE WIZYTY  (RECEPCJA)

 

14. Prosimy o płatność  kartą płatniczą .

 

15. Do ceny zabiegów doliczona zostanie  każdorazowo  opłata 50 zł  związana z kosztami zakupu i specjalnej utylizacji  jednorazowych środków ochrony Pacjentów i Personelu (do każdego Pacjenta zakładana jest jednorazowa odzież ochronna, ochraniacze na fotel itp.) oraz koniecznością przeprowadzenia dekontaminacji gabinetu  i sprzętu  po każdym zabiegu. Nie ma możliwości przyjęcia Pacjenta bez tej ochrony, więc dodatkowa opłata jest obowiązkowa.

 

16. Ustalenie terminu kolejnej wizyty może odbyć się bezpośrednio w recepcji po odbytej wizycie, następnie  każdorazowo zostanie ona potwierdzona przez nas telefonicznie zgodnie z pkt.1 niniejszej  procedury  najpóźniej dzień przed jej terminem.

 

 

 

 

Strefa Małego Pacjenta

c4