Oferta dla Firm

c4 c4
We speak c4

Bezpieczeństwo pacjenta w gabinetach kliniki

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

 

Sterylizacja i dezynfekcja narzędzi

 

Narzędzia zabiegowe i chirurgiczne oraz sprzęt stomatologiczny zostają po użyciu poddane dezynfekcji, a następnie sterylizacji w autoklawie po wizycie każdego pacjenta.

Sterylizacja (wyjaławianie) jest to proces doprowadzający do zniszczenia wszelkich drobnoustrojów przez użycie określonych czynników sterylizujących. Czynnikiem sterylizującym w naszej klinice jest ciepło wilgotne powietrze (para wodna nasycona). Urządzeniem służącym do sterylizacji narzędzi i materiałów na parę wodną w nadciśnieniu jest autoklaw Getinge K7+.
Do sterylizacji końcowek stomatologicznych (turbiny, kątnicy i prostnic) wykorzystywany jest specjalny autoklaw DAC UNIWERSAL. W trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów wyposażyliśmy klinikę w najnowocześniejsze urządzenia do przeprowadzania kontroli sterylizacji narzędzi oraz materiałów. Bezwzględne przestrzeganie wysokich standardów sterylizacji znacząco wpływa na jakość i sposób leczenia, gdyż wymaga codziennego stosowania unikatowych i kosztownych urządzeń, specjalnych środków dezynfekujących oraz ogromnej ilości wymienialnych instrumentów, niezbędnych dla zapewnienia najwyższych standardów higieny. Każdy proces sterylizacji kontrolowany i dokumentowany jest za pomocą specjalnych wskaźników. Raz w miesiącu wykonywane są kontrolne badania skuteczności sterylizacji za pomocą testów (Sporal A) przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie.

Wszystkie narzędzia stomatologiczne oraz materiały opatrunkowe podlegają wielokrotnie kontrolowanemu procesowi sterylizacji w autoklawie .Urządzenie to spełnia najostrzejsze polskie i europejskie normy dotyczące sterylizacji instrumentów stomatologicznych. W procesie sterylizacji giną wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i ich formy przetrwalnikowe.

Narzędzia przed wprowadzeniem do autoklawu są dezynfekowane w specjalnie przeznaczonych do tego płynach oraz myte w myjkach ultradźwiękowych. Następnie pakowane są w hermetycznie zamykane pakiety poddawane PROCESOWI STERYLIZACJI.

Dezynfekcja (odkażanie) jest to proces, w wyniku którego następuje zniszczenie form wegetatywnych drobnoustrojów.
Przed przyjęciem kolejnego pacjenta każdy gabinet zostaje poddany specjalistycznej dezynfekcji, polegającej na odkażaniu wszystkich powierzchni, które mogły kontaktować się z czynnikami wywołującymi infekcje specjalnymi, przeznaczonymi do tego celu płynami dezynfekcyjnymi . Odkaża się zarówno sprzęt stomatologiczny (poszczególne części unitu), jak i meble, które w tym celu zostały wykonane ze specjalnych materiałów.

Dezynfekowanie promieniowaniem nadfioletowy (UV). Jest to promieniowanie niejonizujące. Znalazło ono szerokie zastosowanie w praktyce, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby drobnoustrojów przenoszonych przez powietrze. Jest prostym i skutecznym sposobem dezynfekcji powietrza, powierzchni w salach zabiegowych i sterylizatorni.

System kontroli sterylizacji

Od września 2008 roku został uruchomiony elektroniczny system  kontroli sterylizacji.

Strefa Małego Pacjenta

c4